Stečajevi


Matični broj
21118800
Poreski broj
109052130
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 187/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20406887
Poreski broj
105563401
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 27/2017
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07827164
Poreski broj
101783586
Datum objave
16.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08308861
Poreski broj
100455444
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 92/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20104937
Poreski broj
104159090
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 181/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17483633
Poreski broj
102882854
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 166/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20086319
Poreski broj
104184781
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.47/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20475072
Poreski broj
105866392
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 152/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08440905
Poreski broj
100016294
Datum objave
12.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 12/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08699658
Poreski broj
100729373
Datum objave
11.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 91/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07513437
Poreski broj
100161665
Datum objave
11.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St-171/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20012838
Poreski broj
103753247
Datum objave
8.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 93/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20937777
Poreski broj
108135628
Datum objave
8.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 97/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07401329
Poreski broj
100334382
Datum objave
5.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St-11/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20917326
Poreski broj
108021993
Datum objave
4.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
28100469
Poreski broj
107884815
Datum objave
4.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 87/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20831928
Poreski broj
107589853
Datum objave
4.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 148/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20357746
Poreski broj
105374115
Datum objave
4.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 36/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20418940
Poreski broj
105583815
Datum objave
2.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 65/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20352400
Poreski broj
105291485
Datum objave
2.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 84/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu