Stečajevi


Matični broj
08038511
Poreski broj
101628614
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08058911
Poreski broj
101695559
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.23/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17433121
Poreski broj
101175645
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.24/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17236679
Poreski broj
100249238
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
15.St.217/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07325142
Poreski broj
100363818
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 12/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17266497
Poreski broj
101247715
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.33/09
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07144385
Poreski broj
101247707
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/09
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07195923
Poreski broj
100365750
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 18/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07196628
Poreski broj
104623896
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.25/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07375034
Poreski broj
101306510
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.14/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07204892
Poreski broj
101907985
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 22/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07105126
Poreski broj
102236105
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.40/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08249164
Poreski broj
100988491
Datum objave
12.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.21/2009
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07204868
Poreski broj
102236076
Datum objave
12.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST.20/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07215371
Poreski broj
102380749
Datum objave
11.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07984910
Poreski broj
101609351
Datum objave
9.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I Ct. 9/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17195590
Poreski broj
101432366
Datum objave
7.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
13/2009
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08020175
Poreski broj
101430862
Datum objave
7.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
14/2009
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07131208
Poreski broj
100374087
Datum objave
5.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St br. 43/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08067350
Poreski broj
100556176
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST. 57/2010
Sud
Privredni sud u Subotici