BLIŽE NAVEDENA U SAMOM ZAKLjUČKU


BLIŽE NAVEDENA U SAMOM ZAKLjUČKU Aukcija istekla
Datum
19.11.2019.
Početna cena
420.723,47
Predmet aukcije
6b7ac050-aebc-4fc7-9fa5-79788a055788
Mesto
19c35e13-5a3a-4e6a-b8b9-ffb85916c8e6
050fbf34-885b-4cde-bec1-0cf27b53ff0c:
6edb3cb4-dea7-4be4-93f1-886944a0ed71
25ba9da6-c0b3-4687-afa5-b9525fb60557:
74b7bce9-427f-4bdc-bd2b-d59e8654d9ce
f6a7d73c-15d9-4f41-9a56-a326b53aa8a0:
592cf649-867c-4f5c-a899-603ff56b4f1f
6c763a20-e1fc-47b4-bded-d026bc2500cb:
a9209005-8f33-4b40-8ee9-0259f44c5533
a4ce3aa8-afa2-4170-a059-1760322511ea:
55de436e-eae3-4c06-8691-299d7b3292bc
8d9b994a-36f2-4eef-842c-84b86b226e33:
6757eed0-ea6e-4b7e-acf2-29ea0de8b48d
df12359c-eb41-4640-952c-fdd1f0517a23:
c7bc6f8a-dd7d-4a68-a160-bbadb27e429f
70c51a00-bed3-47f7-b203-2a825de9b4a3:
efd7cca1-311e-488d-a108-b12b0294b67d
b162c270-6f38-4b89-be60-7afb83811348:
4794e668-20a5-4d49-b1e8-787644990075
db2dae3c-99c0-40a5-ae44-9c579acdffc3:
101c179b-607d-473a-b2cc-552bfbc56ee8
692a21b9-63db-4db9-be92-33ea7e6b34b4:
c4d31d52-89b2-40b0-b80e-0ef43a1d160a
35cdc143-56c7-4d18-9b1b-4245358093a1:
da07897c-d9fd-44ee-a733-0db4d0b67e97
ed535d48-6d93-4718-b0e9-156c57b88a81:
533ec7ae-a0a2-4ace-b04b-5102697d6a3e
0184e698-ec00-498e-b9ab-5d396403f7f9:
884a3d1b-76e0-4079-bd25-82d9c6158d0a
Dokumenti i druge informacije:
487e9b3a-59ef-4cd5-a484-4d55c1ea22e2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima