Osnovano

Zaštita ličnih podataka

  • Vlasnik u toku poslovanja s korisnicima koristi lične podatke koje mu u okviru tog poslovanja posreduju korisnici i za to korišćenje korisnici daju poseban pristanak.
  • Vlasnik lične podatke korisnika koristi u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka.
  • Vlasnik lične podatke korisnika koristi, čuva i upotrebljava u svrhu kontaktiranja korisnika, pregleda ponude delatnosti koje portal nudi, za potrebe sprovođenja ankete u vezi sa delatnošću portala i za potrebe tele-marketinga.