Osnovano

Firma CompanyWall d.o.o. s višegodišnjim iskustvom u poboljšanju procesa poslovanja, ponudila je na četiri različita tržišta u Evropi sasvim novu uslugu – CompanyWall Business.

CompanyWall d.o.o. je pionir umrežavanja i uspostavljanja veza među firmama kako domaćim, tako i stranim. Nakon višegodišnjeg iskustva koje smo stekli baveći se ovom delatnošću, znali smo tačno šta možemo da ponudimo domaćim firmama kako bi im omogućili transparentno i sigurno poslovanje.

Vizija CompanyWall Business je uspostavljanje uvida u podatke o firmama, poslovnim partnerima i dostavljanje finalnog proračuna bonitetne ocene po konkurentnoj ceni, bez ograničenja upotrebe.

Svesni smo da s povećanjem transparentnosti poslovanja pomažemo napredak ekonomije u zemlji i omogućavamo sigurnije poslovanje.  Informacije su danas veoma važan faktor uspešnog poslovanja, zato smatramo da moraju da budu dostupne svima.

Portal obuhvata sve finansijske podatke, informacije o aukcijama, stečajevima i novim firmama.  Sve informacije su predstavljene na jednostavan i pregledan način, pa tako pomažu kod brzog donošenja poslovnih odluka.

Iskustva naših korisnika su nam veoma važna. Zato u CompanyWall-u verujemo kako ćemo sa finansijskim asistentom CompanyWall Business zajedno rasti, razvijati se i pomoći pri poboljšanju poslovanja na domaćem tržištu.

CompanyWall d.o.o.

  • Makenzijeva 53, 11 000 Beograd
  • Telefon: 064/6426-484, 011 404 92 12
  • Email: info@companywall.rs
  • PIB:  105340904
  • Matični broj: 20346400
  • TR: 355-000320029998526

CompanyWall d.o.o. / Sedište: Makenzijeva 53 11000 Beograd/ Pib: 105340904 /MB:20346400 / Osnivač uprave: Maja Kljun